Instalace v systému LinuxLinux setup

Využívat několik typů operačních systémů Linux můžete nyní sady Microsoft Rights Management SDK 4.x k povolení integrované ochrany informací ve svých aplikacích pomocí služby Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).Several flavors of Linux operating systems can now make use of the Microsoft Rights Management SDK 4.x to enable integrated information protection in their application by using the Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).

Podporované operační systémySupported operating systems

  • Ubuntu 14.04Ubuntu 14.04
  • OpenSUSE 13.2OpenSUSE 13.2
  • CentOS 7CentOS 7

Knihovny a ukázky byly rovněž úspěšně zkompilovány v systémech Windows a OSX také, ale tyto nejsou plně podporovány v tuto chvíli.Libraries and samples have been successfully compiled on Windows and OSX as well, but these are not fully supported at this time.

Postup vytvoření a použitíHow to build and use

Viz takéSee Also

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.