Rights Management Services SDK 2.1Rights Management Services SDK 2.1

ÚčelPurpose

Platforma Rights Management Services SDK 2.1 umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které využívají Rights Management Services (RMS) nebo Azure Rights Management k poskytování ochrany informací.The Rights Management Services SDK 2.1 platform enables developers to build applications that leverage Rights Management Services (RMS) or Azure Rights Management to provide information protection. RMS SDK 2.1 řeší komplexní postupy zabezpečení, jako je například správa klíčů, zpracování úloh šifrování a dešifrování a nabízí zjednodušené rozhraní API pro snadný vývoj aplikací.The RMS SDK 2.1 handles complex security practices such as key management, encryption and decryption processing and offers a simplified API for easy application development.

Cílová skupina vývojářůDeveloper audience

Sada RMS SDK 2.1, dostupná na stránce pro stažení RMS SDK 2.1 na webu Microsoft Download Center, slouží k vytváření vlastních aplikací, které umožňují spravovat práva k digitálním materiálům a vynucovat dodržování podmínek jejich použití.The RMS SDK 2.1, available from the RMS SDK 2.1 download page on the Microsoft download center, is used to create custom applications that enable rights management on digital assets and enforce terms-of-use for those assets. Nutností je znalost programovacího jazyka C++.Knowledge of the C++ programming language is required.

Další informace o této technologii najdete na webu RMS Developer's Corner, oficiálním blogu týmu produktu Rights Management ve společnosti Microsoft určeném pro vývojáře, kteří pracují s ochranou informací a používají službu AD RMS.For more information about this technology see our RMS Developer's Corner, the official blog of the Rights Management product team at Microsoft for developers working with information protection using AD RMS.

Odpovědi na nejčastější dotazy najdete na webu Nejčastější dotazy týkající se služby RMS v části určené vývojářům.For answers to frequently asked questions, see the developers section of our RMS FAQ

Požadavky na spuštěníRun-time requirements

Informace o požadavcích na spuštění pro určitý programovací element najdete v části Požadavky v referenčním tématu pro daný element.For information about the run-time requirements for a particular programming element, see the Requirements section of the reference topic for that element.

TémaTopic PopisDescription
PřehledOverview Služba Rights Management Services (RMS) představuje technologii ochrany informací, která pomáhá zabezpečit digitální informace proti neoprávněnému použití.Rights Management Services (RMS) is an information protection technology that helps safeguard digital information from unauthorized use.
ZačínámeGetting started Platforma RMS SDK 2.1 umožňuje vývojářům vytvářet aplikace, které využívají RMS k ochraně informací.The RMS SDK 2.1 platform enables developers to build applications that leverage RMS information protection.
Poznámky k verziRelease notes Toto téma popisuje důležité informace o této a předchozích verzích RMS SDK 2.1.This topic contains important information about this and previous releases of the RMS SDK 2.1.
Poznámky pro vývojářeDeveloper notes Tato část poskytuje konkrétní pokyny pro několik důležitých vývojových scénářů.This section covers specific guidance for several important development scenarios.
Referenční informace k rozhraní APIAPI reference Tento oddíl obsahuje témata týkající se referenčního materiálu pro všechny prvky rozhraní API.This section contains topics covering reference material for all of the API elements.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.