Soubory vývojového prostředíDevelopment environment files

Toto téma ukazuje soubory vývojového prostředí a jejich relativní umístění instalace v počítači.This topic shows the development environment files and their relative installation locations on your computer.

Sada Rights Management Services SDK 2.1 obsahuje následující soubory nainstalované ve výchozím umístění v počítači nebo zadané soubory: %MsipcSDKDir%.The Rights Management Services SDK 2.1 includes the following files, installed on your computer at the default location or the one you have specified: %MsipcSDKDir%.

SouborFile CestaPath PopisDescription
ReadMe.htmReadMe.htm \ Obsahuje odkaz na nápovědu služby RMS a poznámky k verzi.Contains link to RMS help and Release notes.
Isvtier5appsigningprivkey.datIsvtier5appsigningprivkey.dat \bin\bin Obsahuje privátní klíč používaný ke generování manifestu pro použití při vývoji aplikace podporující RMS.Contains the private key used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
Isvtier5appsigningpubkey.datIsvtier5appsigningpubkey.dat \bin\bin Obsahuje veřejný klíč používaný ke generování manifestu pro použití při vývoji aplikace podporující RMS.Contains the public key used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
Isvtier5appsignsdk_client.xmlIsvtier5appsignsdk_client.xml \bin\bin Používá se ke generování manifestu pro použití při vývoji aplikace podporující RMS.Used to generate a manifest for use during development of an RMS–enabled application.
YourAppName.isv.mcfYourAppName.isv.mcf \bin\bin Standardní konfigurační soubor manifestu, který můžete použít ke generování manifestu během vývoje aplikace podporující RMS.A boilerplate manifest configuration file you can use to generate a manifest during development of an RMS–enabled application.
Ipcsecproc_isv.dllIpcsecproc_isv.dll \bin\x86\bin\x86 Knihovnu DLL používá interně pro aplikace x86 klient služby Active Directory Rights Management Services Client 2.1 při fungování v hierarchii ISV.DLL used internally, for x86 applications, by the Active Directory Rights Management Services Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_ssp_isv.dllIpcsecproc_ssp_isv.dll \bin\x86\bin\x86 Knihovnu DLL používá interně pro aplikace x86 služba RMS 2.1 při fungování v hierarchii ISV.DLL used internally, for x86 applications, by the AD RMS 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_isv.dllIpcsecproc_isv.dll \bin\x64\bin\x64 Knihovnu DLL používá interně pro aplikace x64 klient AD RMS Client 2.1 při fungování v hierarchii ISV.DLL used internally, for x64 applications, by the AD RMS Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Ipcsecproc_ssp_isv.dllIpcsecproc_ssp_isv.dll \bin\x64\bin\x64 Knihovnu DLL používá interně pro aplikace x64 klient AD RMS Client 2.1 při fungování v hierarchii ISV.DLL used internally, for x64 applications, by the AD RMS Client 2.1 when operating in the ISV hierarchy.
Msipc.hMsipc.h \inc\inc Hlavní zahrnuje soubor pro RMS SDK 2.1.Main include file for the RMS SDK 2.1.
Ipcprot.hIpcprot.h \inc\inc Obsahuje veřejné rozhraní exportované sadou RMS SDK 2.1.Contains the public interface exported by the RMS SDK 2.1.
Ipcbase.hIpcbase.h \inc\inc Obsahuje základní typy a podpůrné funkce exportované sadou RMS SDK 2.1.Contains basic types and helper functions exported by the RMS SDK 2.1.
Ipcerror.hIpcerror.h \inc\inc Obsahuje veřejné kódy chyb exportované sadou RMS SDK 2.1.Contains public error codes exported by RMS SDK 2.1.
Ipcfile.hIpcfile.h \inc\inc Obsahuje rozhraní File API exportované sadou RMS SDK 2.1Contains the File API interfaces exported by the RMS SDK 2.1
Msipc.libMsipc.lib \lib\lib Knihovna pro propojení při použití sady RMS SDK 2.1 k sestavení aplikací x86.Library to link with when using the RMS SDK 2.1 to build x86 applications.
Msipc_s.libMsipc_s.lib \lib\lib Představuje vstupní bod pro IpcInitialize pro aplikace x86.Provides entry point for IpcInitialize for x86 applications.
Msipc.libMsipc.lib \lib\x64\lib\x64 Knihovna pro propojení při použití sady RMS SDK 2.1 k sestavení aplikací x64.Library to link with when using the RMS SDK 2.1 to build x64 applications.
Msipc_s.libMsipc_s.lib \lib\x64\lib\x64 Představuje vstupní bod pro IpcInitialize pro aplikace x64.Provides entry point for IpcInitialize for x64 applications.
Genmanifest.exeGenmanifest.exe \tools\tools Generuje manifest pro použití při vývoji aplikace podporující RMS.Generates a manifest for use during development of an RMS-enabled application.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.