Podporované platformySupported platforms

Toto téma popisuje klientské a serverové platformy podporované sadou SDK 2.1 služby Rights Management Services.This topic identifies the Rights Management Services SDK 2.1 supported client and server platforms.

Podporované platformySupported platforms

  • Windows 10Windows 10
  • Windows Server 2012 R2Windows Server 2012 R2
  • Windows Server 2012Windows Server 2012
  • Windows 8Windows 8
  • Windows Server 2008 R2 SP1Windows Server 2008 R2 SP1
  • Windows 7 s aktualizací SP1Windows 7 + SP1

Poznámka: Použití funkce šablon je podporované od verze Windows Server 2008.Note Use of the templates feature is supported beginning with Windows Server 2008.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.