Nastavení aplikace Windows PhoneWindows Phone setup

Aplikace Windows Phone mohou využívat sadu Microsoft Rights Management SDK 4.2 k povolení integrované ochrany informací v aplikacích pomocí služby Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).Windows Phone applications can use the Microsoft Rights Management SDK 4.2 to enable integrated information protection in their application by using the Azure Active Directory Rights Management (AAD RM).

Toto téma vás provede nastavením vašeho prostředí, abyste mohli vytvářet své vlastní nové aplikace.This topic will guide you through setting up your environment for creating your own new apps .

PožadavkyPrerequisites

Je nutné, abyste ve vývojovém systému měli tento software:You must have the following software on your development system:

Přečtěte si téma Co je nového, kde najdete informace o aktualizacích rozhraní API, informace o zařízeních a prostředí, poznámky k verzi a nejčastější dotazy (FAQ).Read the What's new topic for information on API updates, device and environment information, release notes and frequently asked questions (FAQ).

Projděte si informace v návodu Vývoj aplikace Windows Phone ve vývojovém středisku Windows Phone.Review the information in the Windows Phone development guide at the Windows Phone Dev Center.

Konfigurace vývojového prostředíConfiguring your development environment

 • Spusťte Visual Studio.Open Visual Studio.
 • Klikněte na tlačítko Soubor.Click File. V nabídce Soubor klikněte na položku Nový a poté klikněte na položku Projekt.On the File menu, click New, and then click Project.
 • V dialogovém okně Nový projekt zvolte Visual C#, vyberte možnost Prázdná aplikace (Windows Phone) a klikněte na OK.In the New Project dialog box, select Visual C#, select Blank App (Windows Phone), and then click OK.

  Vytvoření nového projektu

 • V Průzkumníku řešení klikněte pravým tlačítkem myši na příslušný projekt a poté zvolte Přidání odkazu a otevřete dialogové okno Přidání odkazu.In Solution Explorer, right-click your project, and then select Add Reference to open the Add Reference dialog box.

  Přidání odkazu

 • Klikněte na tlačítko Procházet ve spodní levé části dialogového okna Přidání odkazu a zvolte soubor Microsoft.RightsManagment.dll, který je umístěn ve složce z níž jste vytáhli balíček.Click Browse on the lower left of the Add Reference dialog box and select the Microsoft.RightsManagment.dll file that is located in the folder you extracted the package in.

 • Spravované aplikace – Pokud chcete vytvořit spravovanou aplikaci, je nutné přidat tento odkaz. Vyberte Windows 8.1->Rozšíření a zaškrtněte políčko u položky Balíček Windows Visual C++ Runtime pro Windows.Managed Apps - For building a managed app, you will have to add this reference; select Windows 8.1->Extensions and check the box for Windows Visual C++ Runtime Package for Windows

  Přidání rozšíření

 • Přidání možností – Aplikace bude k využívání sady SDK vyžadovat možnost „Internet (klient a server)“.Adding Capabilities - Your application will need the "Internet (Client & Server)" capability to use the SDK. Chcete-li ke své aplikaci přidat další možnost, otevřete v projektu soubor Package.appxmanifest, přejděte na kartu Možnosti a proveďte příslušnou operaci.To add this capability to your app, open the Package.appxmanifest file in the project and navigate to the Capabilities tab to add.

Nyní můžete začít vytvářet své vlastní nové aplikace pro Windows Phone.You are now ready to create your own new Windows Phone apps.

Viz takéSee Also

ZačínámeGet started

NovinkyWhat's new

Základní konceptyCore concepts

Vývoj pro Windows PhoneWindows Phone development

Referenční dokumentace k rozhraní API systému WindowsWindows API Reference

Visual Studio 2012Visual Studio 2012

Windows Phone SDKWindows Phone SDK

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.