Klientská zařízení, která podporují ochranu dat pomocí služby Azure Rights ManagementClient devices that support Azure Rights Management data protection

Platí pro: Azure Information Protection, Office 365Applies to: Azure Information Protection, Office 365

Pomocí následujících oddílů identifikujte zařízení, která podporují službu Azure Rights Management.Use the following sections to identify which devices support the Azure Rights Management service. Tato služba poskytuje ochranu dat pro řešení Azure Information Protection.This service provides data protection for Azure Information Protection.

PočítačeComputers

Následující počítačové operační systémy podporují službu Azure Rights Management:The following computer operating systems support the Azure Rights Management service:

  • Windows 7 (x86, x64)Windows 7 (x86, x64)

  • Windows 8 (x86, x64)Windows 8 (x86, x64)

  • Windows 8.1 (x86, x64)Windows 8.1 (x86, x64)

  • Windows 10 (x86, x64)Windows 10 (x86, x64)

  • macOS: Od verze macOS 10.8 (Mountain Lion)macOS: Minimum version of macOS 10.8 (Mountain Lion)

Mobilní zařízeníMobile devices

Následující operační systémy mobilních zařízení podporují službu Azure Rights Management:The following mobile device operating systems support the Azure Rights Management service:

  • Windows Phone: Windows Phone 8.1Windows Phone: Windows Phone 8.1

  • Telefony a tablety s Androidem: Minimální verze Android 4.4Android phones and tablets: Minimum version of Android 4.4

  • iPhone a iPad: Od verze iOS 8.0iPhone and iPad: Minimum version of iOS 8.0

  • Tablety s Windows: Windows 10 Mobile a Windows 8.1 RTWindows tablets: Windows 10 Mobile and Windows 8.1 RT

Další krokyNext steps

Pokud chcete vyhledat další požadavky, projděte si článek Požadavky služby Azure Information Protection.To check for other requirements, see Requirements for Azure Information Protection.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.