Uživatelská příručka ke službě Azure Information ProtectionAzure Information Protection user guide

Platí pro: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 s aktualizací SP1Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection, Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 with SP1

Klient služby Azure Information Protection pro Windows pomáhá chránit důležité dokumenty a e-maily před lidmi, kteří by je neměli vidět, ani když bude váš e-mail přesměrovaný nebo váš dokument uložený jinam.The Azure Information Protection client for Windows helps you keep important documents and emails safe from people who shouldn't see them, even if your email is forwarded or your document is saved to another location. Pomocí tohoto klienta můžete také otevírat dokumenty, které jiní lidé chrání pomocí technologie ochrany Rights Management ze služby Azure Information Protection.You can also use this client to open documents that other people have protected by using the Rights Management protection technology from Azure Information Protection.

Potřebujete jenom počítač, na kterém je aspoň Windows 7 s aktualizací Service Pack 1.All you need is a computer that runs at least Windows 7 with Service Pack 1. Potom si tohoto bezplatného klienta od Microsoftu stáhněte a nainstalujte.Then download and install this free client from Microsoft.

Co chcete udělat?What do you want to do?

Poznámka

Pokud jste správce, který je zodpovědný za klienta služby Azure Information Protection v podnikové síti, najdete další technické informace v části Příručka pro správce klienta služby Azure Information Protection.If you are an administrator who is responsible for the Azure Information Protection client on an enterprise network, see the Azure Information Protection client administrator guide for additional technical information.

KomentářeComments

Před přidáním komentáře se podívejte na naše pravidla organizace.Before commenting, we ask that you review our House rules.