Aplikace pro sdílení obsahu Rights Management pro WindowsRights Management Sharing Application for Windows

*Platí pro: Služba AD RMS (Active Directory Rights Management Services) Azure Information Protection**Applies to: Active Directory Rights Management Services, Azure Information Protection*

Oznámení o konci podpory: aplikace pro sdílení Rights Management pro Windows je teď nahrazena Azure Information Protection klientem.End of support notification: The Rights Management sharing application for Windows is now replaced by the Azure Information Protection client. Podpora této starší aplikace skončila 31. ledna 2019.Support for this older application ended January 31, 2019.