Dokumentace k řešení Azure IoT Central (Preview)

Azure IoT Central je plně spravované řešení SaaS (software jako služba), které usnadňuje propojení, monitorování a správu vašich prostředků IoT i ve velkém měřítku. Azure IoT Central zjednodušuje počáteční nastavení vašeho řešení IoT a snižuje zátěž související se správou, provozními náklady a režií obvyklou pro projekty IoT. Naše rychlé starty a kurzy vás naučí vytvářet, přizpůsobovat, spravovat a využívat aplikace Azure IoT Central.

Zprovoznění během 5 minut

Další informace o vytvoření nové aplikace Azure IoT Central

Podrobné kurzy

Naučte se přizpůsobovat a využívat aplikace Azure IoT Central.

  1. Definování nového typu zařízení
  2. Konfigurace pravidel
  3. Přizpůsobení zobrazení operátora
  4. Monitorování vašich zařízení
  5. Přidání skutečného zařízení