Podporované prohlížeče pro Azure IoT CentralSupported browsers for Azure IoT Central

Tento článek je pro operátory, tvůrce a správce.This article applies to operators, builders, and administrators.

K Azure IoT Central lze přistupovat v rámci většiny moderních stolních počítačů, tabletů a prohlížečů.Azure IoT Central can be accessed across most modern desktops, tablets, and browsers. Následující článek popisuje seznam podporovaných prohlížečů a požadované připojení.The following article outlines the list of supported browsers and required connectivity.

Podporované prohlížečeSupported browsers

Doporučujeme, abyste používali nejaktuálnější prohlížeč, který je kompatibilní s vaším operačním systémem.We recommend that you use the most up-to-date browser that's compatible with your operating system. Podporovány jsou následující prohlížeče:The following browsers are supported:

  • Microsoft Edge (nejnovější verze)Microsoft Edge (latest version)
  • Safari (nejnovější verze, jen Mac)Safari (latest version, Mac only)
  • Chrome (nejnovější verze)Chrome (latest version)
  • Firefox (nejnovější verze)Firefox (latest version)

Požadované protokolyRequired protocols

Azure IoT Central vyžaduje, aby vaše síť podporovala protokoly HTTPS a WebSocket pro odchozí připojení.Azure IoT Central requires that your network supports both the HTTPS and WebSocket protocols for outbound connectivity.