Přístup ke vstupním datům mikrofonu DK v Azure Kinect

Rychlé starty sady Speech SDK poskytují příklady použití pole mikrofonu Azure Kinect DK v různých programovacích jazycích. Podívejte se například na rozpoznávání řeči v jazyce C++ na Windows pomocí rychlého startu sady Speech SDK. Kód je dostupný z GitHub.

Přístup k poli mikrofonu také prostřednictvím rozhraní API Windows. Podrobnosti o Windows dokumentaci najdete v následujících dokumentech:

Můžete také zkontrolovat specifikaci hardwaru pole mikrofonu.

Další kroky