Dokumentace k Azure Database for MySQL

Azure Database for MySQL je služba relačních databází založená na open source modulu MySQL Server. Je to nabídka plně spravované databáze jako služby schopné spravovat důležité úlohy s předvídatelným výkonem a možností dynamického škálování. Vyvíjejte aplikace pomocí Azure Database for MySQL s využitím open source nástrojů a platformy podle vašeho výběru. Naučte se používat Azure Database for MySQL prostřednictvím našich šablon Rychlý start, kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Naučte se vytvářet MySQL Database on Azure s použitím:

Podrobné kurzy

Naučte se navrhovat databáze a vyvíjet aplikace:

  1. Návrh databáze: Web Azure Portal | Azure CLI
  2. Vytvoření webové aplikace: Wordpress – Portal | PHP – Azure CLI

Referenční informace