Vytváření a správa databází pro flexibilní server Azure Database for MySQL

Tento článek obsahuje informace o vytváření, výpisu a odstraňování databází MySQL na flexibilním serveru Azure Database for.

Požadavky

Před dokončením úkolů musíte mít

Výpis databází

Seznam všech databází na flexibilním serveru MySQL:

  • Otevřete stránku Přehled flexibilního serveru MySQL.
  • V levé navigační nabídce vyberte Databáze .

Screenshot showing how to list all the databases on Azure Database for MySQL flexible server

Vytvoření databáze

Vytvoření databáze na flexibilním serveru MySQL:

  • V levé navigační nabídce vyberte Databáze .
  • Kliknutím na Přidat vytvoříte databázi. Zadejte název databáze, znakset a nastavení kolace pro tuto databázi.
  • Kliknutím na Uložit úkol dokončete.

Screenshot showing how to create a database on Azure Database for MySQL flexible server

Odstranění databáze

Odstranění databáze na flexibilním serveru MySQL:

  • V levé navigační nabídce vyberte Databáze .
  • Kliknutím na testdatabase1 vyberte databázi. Můžete vybrat více databází, které chcete odstranit současně.
  • Kliknutím na Odstranit dokončíte úkol.

Screenshot showing how to delete a database on Azure Database for MySQL flexible server

Další kroky

Informace o správě uživatelů