Zastaralé: Konfigurace nastavení Baidu cloudového nabízení pro Centrum oznámení v Azure Portal

V tomto článku se dozvíte, jak nakonfigurovat nastavení služby Baidu Cloud push pro Centrum oznámení Azure pomocí Azure Portal.

Důležité

Tento kurz je zastaralý.

Požadavky

Pokud jste centrum oznámení ještě nevytvořili, vytvořte ho hned teď. Další informace najdete v tématu vytvoření centra oznámení Azure v Azure Portal.

Konfigurace nabízených oznámení cloudu Baidu

Následující postup popisuje, jak nakonfigurovat nastavení služby Baidu Cloud push pro Centrum oznámení:

  1. V Azure Portal na stránce centra oznámení vyberte v nabídce vlevo možnost Baidu (Android China) .

  2. Zadejte klíč rozhraní API , který jste získali z konzoly Baidu v projektu nabízená oznámení cloudu Baidu.

  3. Zadejte tajný klíč , který jste získali z konzoly Baidu v projektu nabízená oznámení cloudu Baidu.

  4. Vyberte Uložit.

    Snímek obrazovky Notification Hubs zobrazující konfiguraci Baidu (Android China) pro nabízená oznámení

Další kroky

Kurz s podrobnými pokyny pro doručování oznámení do Baidu pomocí Azure Notification Hubs a Baidu Cloud push najdete v tématu Začínáme s Notification Hubs pomocí Baidu.