ukázky Azure PowerShell pro Azure Notification Hubs

následující tabulka obsahuje odkazy na ukázkové skripty Azure PowerShell pro Azure Notification Hubs.

Description Odkaz
Vytvoříte centrum oznámení. Tento skript PowerShellu vytvoří ukázkové centrum oznámení.