Rezidence dat Azure Remote Rendering

Tento článek vysvětluje koncept rezidence dat a jeho použití pro azure Remote Rendering.

Rezidence dat

Azure Remote Rendering používá pro úložiště modelů kontejnery objektů blob Azure poskytnuté uživatelem. Pokud se model nepoužívá, zůstane v uživatelském Azure Blob Storage oblasti. Když se model používá k vykreslování, data se zkopírují do oblasti, ve které uživatel zvolí při spuštění relace vykreslování.

Další kroky

Pokud chcete zjistit, jak nastavit kontejner Azure Blob Storage pro Azure Remote Rendering, přečtěte si článek Převod modelu pro vykreslování.