Dokumentace ke službě Azure Search

Naučte se vytvářet podniková řešení pro hledání nad privátním heterogenním obsahem s využitím Azure Search. Kurzy, reference k rozhraní API a další dokumenty ukazují, jak konsolidovat prohledávatelný obsah do jednoho rychlého indexu, pro který lze vytvářet dotazy prostřednictvím jednoduché i složité syntaxe a podporuje širokou škálu scénářů.

Zprovoznění během 5 minut

Začnete se službou Search na portálu a potom můžete definovat a načítat indexy a zadávat dotazy v prostředí C# nebo REST.

Podrobné kurzy

Kódovat můžete v prostředí .NET nebo REST. Můžete také vyzkoušet portál pro rychlé testování konceptů.

  1. Použití Azure Search s technologií .NET
  2. Indexování obsahu Azure SQL Database s využitím .NET
  3. Indexování částečně strukturovaných dat ve službě Azure Blob Storage s využitím REST
  4. Přidání synonym pro vrácení výskledků pro ekvivalentní termíny
  5. Použití portálu pro indexování a testování dotazů

Odkaz