Dokumentace ke službě Azure Search

Naučte se vytvářet podniková řešení pro hledání nad privátním heterogenním obsahem s využitím Azure Search. Kurzy, reference k rozhraní API a další dokumenty ukazují, jak konsolidovat prohledávatelný obsah do jednoho rychlého indexu, pro který se dají vytvářet dotazy prostřednictvím jednoduché i složité syntaxe a který podporuje širokou škálu scénářů.

Nová verze Preview kognitivního hledání Předběžnou verzi REST API můžete využít k vytvoření vazby algoritmů s podporou AI na kanál indexování. Extrakce dat a vyvolání zpracování přirozeného jazyka obrázků umožňuje transformovat nezpracovaný a nestrukturovaný obsah na prohledávatelný obsah v indexu Azure Search.

Prozkoumejte kognitivní vyhledávání s využitím informačních materiálů a ukázkových dat nebo si přečtěte víc v části Koncepty.

Zprovoznění během 5 minut

Začnete se službou Search na portálu a potom můžete definovat a načítat indexy a zadávat dotazy v prostředí C# nebo REST.

Podrobné kurzy

Kódovat můžete v prostředí .NET nebo REST. Můžete také vyzkoušet portál pro rychlé testování konceptů.

  1. Seznámení s rozhraními REST API pro kognitivní dovednosti
  2. Použití Azure Search s technologií .NET
  3. Indexování obsahu Azure SQL Database s využitím .NET
  4. Indexování částečně strukturovaných dat ve službě Azure Blob Storage s využitím REST
  5. Přidání synonym pro vrácení výskledků pro ekvivalentní termíny
  6. Přidání automatického dokončování do vyhledávacího pole s využitím .NET
  7. Použití portálu pro indexování a testování dotazů

Referenční informace