Dokumentace ke službě Azure SQL Database

Azure SQL Database je relační databáze jako služba (DBaaS) pro obecné účely, která je založená na nejnovější stabilní verzi databázového stroje Microsoft SQL Server. SQL Database je vysoce výkonná, spolehlivá a zabezpečená cloudová databáze, kterou můžete použít k vytváření datových aplikací a webů v programovacím jazyce podle vašeho výběru, aniž by bylo potřeba zabývat se správou infrastruktury. Naučte se používat SQL Database prostřednictvím našich šablon Rychlý start, výukových kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Azure SQL Database umožňuje snadno provádět základní úlohy správy pomocí webu Azure Portal, rozhraní příkazového řádku Azure a prostředí Azure PowerShell. Naučte se provádět základní úlohy správy pomocí následujících ukázek rychlého zprovoznění:

Azure PortalAzure PortalAzure CLIAzure CLIPowerShellPowerShellŠablona Azure Resource ManageruŠablona Azure Resource Manageru
Vytvoření izolované databáze
Vytvoření elastického fondu
Vytvoření spravované instance

Podrobné kurzy

Zjistěte, jak vytvářet, spravovat a migrovat databáze s využitím SQL Database.

  1. Naši průvodci rychlým zprovozněním vám pomohou začít s izolovanými databázemi a spravovanými instancemi.
  2. Vytvoření a návrh schématu pro novou izolovanou databázi s využitím SSMS nebo .NET
  3. Migrace existující databáze do Azure s využitím nativního záložního souboru SQL Serveru, nástroje Database Migration Assistant nebo importu souboru BACPAC
  4. Zabezpečení SQL Database
  5. Globální distribuce dat s využitím geograficky distribuované databáze

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Ukázky

Vyhledání skriptů pro správu běžných úkolů

Referenční informace