Dokumentace ke službě Azure SQL Database

Azure SQL Database je relační databáze jako služba (DBaaS), která je založená na nejnovější stabilní verzi databázového stroje Microsoft SQL Server. SQL Database je vysoce výkonná, spolehlivá a zabezpečená databáze, kterou můžete použít k vytváření datových aplikací a webů v programovacím jazyce podle vašeho výběru, aniž by bylo potřeba zabývat se správou infrastruktury. Naučte se používat SQL Database prostřednictvím našich šablon Rychlý start, výukových kurzů a ukázek.

Zprovoznění během 5 minut

Azure SQL Database umožňuje snadno provádět základní úlohy správy pomocí webu Azure Portal, rozhraní příkazového řádku Azure a prostředí Azure PowerShell. Naučte se provádět základní úlohy správy pomocí následujících ukázek rychlého zprovoznění:

Azure PortalAzure PortalAzure CLIAzure CLIPowerShellPowerShellŠablona Azure Resource ManageruŠablona Azure Resource Manageru
Vytvoření izolované databáze SQL
Vytvoření spravované instance SQL
Vytvoření elastického fondu SQL
Škálování izolované databáze SQL
Škálování elastického fondu SQL
Škálování spravované instance
Konfigurace sítě Azure pro spravovanou instanci

Podrobné kurzy

Jak vytvářet, spravovat a migrovat databáze s využitím SQL DB

  1. Vytvoření a návrh schématu pro novou službu SQL Database s využitím SSMS nebo .NET
  2. Migrace existující databáze do Azure s využitím funkcí Database RESTORE, Database Migration Assistant nebo BACPAC Import
  3. Zabezpečení SQL Database
  4. Globální distribuce dat s využitím geograficky distribuované databáze

Získávání dovedností pomocí Microsoft Learn

Další interaktivní výuka...

Bezplatné školicí video od Pluralsightu

Ukázky

Vyhledání skriptů pro správu běžných úkolů

Referenční informace