Dokumentace k Azure Blob Storage

Azure Blob Storage je řešení úložiště objektů Microsoftu pro cloud. Služba Blob Storage je optimalizovaná pro ukládání velkých objemů nestrukturovaných dat.

Informace o službě Blob Storage

Přehled

Hledání a vysvětlení dat objektů blob

Koncepce