Použijte okno se souhrnem zařízení StorSimple Správce zařízení k StorSimple Virtual Array.

Přehled

Okno zařízení StorSimple Správce zařízení poskytuje souhrnné zobrazení virtuálního pole StorSimple, které je zaregistrované v daném zařízení StorSimple Správce zařízení, a zvýrazní problémy se zařízeními, které potřebují pozornost správce systému. Tento kurz představuje okno se souhrnem zařízení, vysvětluje obsah a funkci a popisuje úlohy, které můžete v tomto okně provádět.

V okně souhrnu zařízení se zobrazí následující informace:

Řídicí panel zařízení

Správa

V okně Zařízení StorSimple se zobrazí možnosti pro správu zařízení StorSimple. Příkazy pro správu se zobrazí v horní části okna a na levé straně. Tyto možnosti můžete použít k přidání sdílených složek nebo svazků nebo k aktualizaci nebo převzetí služeb při selhání virtuálního pole.

Základní oblast zachycuje některé důležité vlastnosti, jako je stav, model, verze softwaru a také odkaz na webové uživatelské rozhraní pole. Pokud jste v interní síti, můžete ke správě virtuálního pole přímo spustit místní webové uživatelské rozhraní.

Základy zařízení

Souhrn zařízení StorSimple

  • Dlaždice Výstrahy obsahuje snímek všech aktivních výstrah pro vaše virtuální pole seskupených podle závažnosti výstrahy. Kliknutím na dlaždici otevřete okno Výstrahy a kliknutím na jednotlivou výstrahu zobrazíte další podrobnosti o této výstrahě, včetně všech doporučených akcí. Pokud se problém vyřešil, můžete upozornění také vymazat.

  • Dlaždice Kapacita zobrazuje primární úložiště, které je zřízené a zbývající ve virtuálním zařízení vzhledem k celkovému dostupnému úložišti. Zřízeno odkazuje na množství úložiště, které je připravené a přidělené k použití, Zbývající odkazuje na zbývající kapacitu, kterou je možné zřídit v rámci tohoto zařízení. Zbývající vrstvená kapacita je dostupná kapacita, kterou je možné zřídit, včetně cloudu, zatímco zbývající místní je kapacita zbývající na discích připojených k tomuto virtuálnímu poli.

  • V grafu Využití můžete zobrazit primární úložiště používané napříč virtuálním polem a také cloudové úložiště spotřebované za posledních 7 dnů, výchozí časové období. Pomocí možnosti Upravit v pravém horním rohu grafu můžete zvolit jiné časové měřítko.

  • Dlaždice Sdílené složky nebo Svazky obsahuje souhrn počtu sdílených složek nebo svazků v zařízení seskupených podle stavu. Kliknutím na dlaždici otevřete okno se seznamem Sdílené složky nebo Svazky a potom kliknutím na jednotlivé sdílené složky nebo svazky zobrazte nebo upravte její vlastnosti. Další informace najdete v tématu správa sdílených složek nebo správy svazků.

Další kroky

Naučte se: