Dokumentace ke službě Stream Analytics

Naučte se spouštět analýzy Internetu věcí (IoT) v cloudu pomocí služby Stream Analytics, plně spravovaného modulu pro zpracování událostí. Kurzy a další dokumentace ukazují, jak v reálném čase analyzovat data z aplikací, senzorů, zařízení, sociálních médií a dalších zdrojů.

Zprovoznění během 5 minut

Naučíte se nasadit svou první úlohu Azure Stream Analytics:

Podrobné kurzy

Naučíte se nasazovat, spravovat a monitorovat úlohy Azure Stream Analytics:

  1. Vytvoření úlohy Stream Analytics pro analýzu dat telefonních hovorů a vizualizaci výsledků na řídicím panelu Power BI
  2. Spouštění Azure Functions z úloh Azure Stream Analytics
  3. Spouštění uživatelem definovaných javascriptových funkcí v úlohách Azure Stream Analytics
  4. Nasazení úlohy Azure Stream Analytics s CI/CD pomocí Azure Pipelines
  5. Zápis uživatelsky definované funkce v C# pro úlohu Azure Stream Analytics Edge (Preview)

Referenční informace