Azure CLI 2.0Azure CLI 2.0

Azure CLI 2.0 je nové víceplatformové prostředí příkazového řádku Microsoftu pro správu prostředků Azure.The Azure CLI 2.0 is Microsoft's cross-platform command-line experience for managing Azure resources. Můžete ho používat v prohlížeči přes Azure Cloud Shell nebo si ho můžete nainstalovat v systémech macOS, Linux nebo Windows a spouštět z příkazového řádku.You can use it in your browser with Azure Cloud Shell, or install it on macOS, Linux, or Windows and run it from the command line.

Začít s Azure CLI 2.0 je jednoduché. Nejvhodnější je použít toto rozhraní pro sestavování automatizačních skriptů, které se používají v prostředí Azure Resource Manageru.Azure CLI 2.0 is simple to get started with, and best used for building automation scripts that work against the Azure Resource Manager. Pomocí Azure CLI 2.0 můžete v rámci Azure vytvářet virtuální počítače pouhým napsáním následujícího příkazu:Using the Azure CLI 2.0, you can create VMs within Azure as easily as typing the following command:

az vm create -n MyLinuxVM -g MyResourceGroup --image UbuntuLTS

Spuštění nebo instalaceRun or Install

Rozhraní příkazového řádku můžete nainstalovat místně, spouštět v prohlížeči pomocí služby Azure Cloud Shell nebo spouštět v kontejneru Dockeru.You can install the CLI locally, run it in the browser with Azure Cloud Shell, or run in a Docker container.

ZačínámeGet started

Přečtěte článek Začínáme a seznamte se se základy CLI.Read the Get Started article to learn the CLI basics. Následující ukázky demonstrují některé běžné případy použití:The following samples demonstrate some common uses cases:

K dispozici jsou také podrobné referenční informace s popisem použití jednotlivých příkazů Azure CLI 2.0.A detailed reference is also available that documents how to use each individual Azure CLI 2.0 command.

Poznámka

Pokud používáte předchozí verzi rozhraní příkazového řádku (Azure CLI 1.0), můžete s ním pokračovat.If you use the previous version of the CLI (Azure CLI 1.0), you can continue to use it. Pro zajištění nejlepších výsledků ale doporučujeme aktualizovat na nejnovější verzi Azure CLI 2.0.However, we recommend updating to use the latest version of Azure CLI 2.0 for the best experience. Pokud používáte obě rozhraní příkazového řádku, pamatujte, že azure se vztahuje ke starému rozhraní příkazového řádku – Azure CLI, a az k novému rozhraní příkazového řádku – Azure CLI 2.0.If you use both CLIs, remember that azure is the old CLI - Azure CLI, and that az is the new CLI - Azure CLI 2.0.