az ad signed-in-user

Zobrazit informace o grafu aktuálně přihlášeného uživatele v rozhraní příkazového řádku

Příkazy

az ad signed-in-user list-owned-objects

Získá seznam objektů adresáře, které vlastní uživatel.

az ad signed-in-user show

Získá podrobnosti pro aktuálně přihlášeného uživatele.

az ad signed-in-user list-owned-objects

Získá seznam objektů adresáře, které vlastní uživatel.

az ad signed-in-user list-owned-objects [--type]

Volitelné parametry

--type -t

Filtr typu objektu, například "Application", "servicePrincipal" "Group" atd.

az ad signed-in-user show

Získá podrobnosti pro aktuálně přihlášeného uživatele.

az ad signed-in-user show [--query-examples]

Volitelné parametry

--query-examples

Doporučuje JMESPath řetězec. Můžete zkopírovat jeden z dotazů a vložit ho za parametr--Query do dvojitých uvozovek, aby se zobrazily výsledky. Můžete přidat jedno nebo více pozičních klíčových slov, abyste mohli poskytnout návrhy na základě těchto klíčových slov.