Instalace rozhraní příkazového řádku Azure CLIInstall the Azure CLI

Azure CLI je nástroj pro příkazový řádek, který nabízí skvělé prostředí pro správu prostředků Azure.The Azure CLI is a command-line tool providing a great experience for managing Azure resources. Rozhraní příkazového řádku je navržené tak, aby usnadňovalo skriptování a dotazování na data, podporovalo dlouho běžící operace a nejenom to.The CLI is designed to make scripting easy, query data, support long-running operations, and more. Vyzkoušejte si rozhraní příkazového řádku ještě dnes a podívejte se, co všechno nabízí!Try it today and find out what the CLI has to offer!

Aktuální verze rozhraní příkazového řádku Azure je 2.0.69.The current version of the Azure CLI is 2.0.69. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi.For information about the latest release, see the release notes. Pokud chcete zjistit nainstalovanou verzi a najdete v Pokud je potřeba aktualizovat, spustit az --version.To find your installed version and see if you need to update, run az --version.

Poznámka

Pokud používáte model nasazení Azure Classic, nainstalujte Azure Classic CLI.If you're using the Azure classic deployment model, install the Azure classic CLI.