Instalace Azure CLI 2.0

Nainstalujte si novou verzi Azure CLI ještě dnes! Vylepšili a aktualizovali jsme jej, aby poskytovalo skvělé nativní prostředí příkazového řádku pro správu prostředků Azure. Je možné používat ho v systémech macOS, Linux a Windows. Informace o nejnovější verzi najdete v tématu Poznámky k verzi.

Poznámka

Pokud potřebujete předchozí verzi Azure CLI, tady je postup instalace Azure CLI 1.0.

Instalace v systému macOS

V systému macOS můžete provést instalaci buď pomocí Homebrew, nebo ručně.

Instalace pomocí Homebrew

 1. Pokud Homebrew ještě nemáte, nainstalujte ho podle pokynů k instalaci Homebrew.

 2. Pokud jste dříve rozhraní příkazového řádku nainstalovali ručně, postupujte podle pokynů pro ruční odinstalaci.

 3. Aktualizujte vaše místní úložiště Homebrew.

  brew update
  
 4. Nainstalujte balíček azure-cli.

  brew install azure-cli
  

Poznámka

Pokud jste dříve nainstalovali Azure CLI 1.0 pomocí Homebrew, a ne pomocí instalace balíčku, můžete získat CLI 2.0 pomocí regulárních postupů pro upgrade Homebrew.

brew upgrade

Ruční instalace

 1. K instalaci Azure CLI 2.0 použijte curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Možná bude nutné restartovat prostředí, aby se některé změny projevily.

  exec -l $SHELL
  
 3. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Instalace v systému Windows

Instalace pomocí MSI pro příkazový řádek Windows

Pokud chcete rozhraní příkazového řádku nainstalovat ve Windows a používat ho v příkazovém řádku Windows, stáhněte a spusťte instalační program rozhraní příkazového řádku Azure (MSI).

Instalace pomocí apt-get pro Bash na Ubuntu ve Windows

 1. Pokud nemáte Bash ve Windows, nainstalujte si ho.

 2. Otevřete prostředí Bash.

 3. Upravte seznam zdrojů.

  echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
     sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
  
 4. Spusťte následující příkazy sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 5. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Instalace v Debianu/Ubuntu pomocí apt-get

Pro distribuce využívající správce balíčků apt můžete Azure CLI 2.0 nainstalovat prostřednictvím apt-get.

Poznámka

Pokud chcete použít rozhraní příkazového řádku, vaše distribuce musí podporovat Python 2.7.x nebo Python 3.x.

 1. Upravte seznam zdrojů:

  • 32bitový systém

   echo "deb https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
  • 64bitový systém

   echo "deb [arch=amd64] https://packages.microsoft.com/repos/azure-cli/ wheezy main" | \
      sudo tee /etc/apt/sources.list.d/azure-cli.list
   
 2. Spusťte následující příkazy sudo:

  sudo apt-key adv --keyserver packages.microsoft.com --recv-keys 417A0893
  sudo apt-get install apt-transport-https
  sudo apt-get update && sudo apt-get install azure-cli
  
 3. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Instalace v systémech RHEL, Fedora a CentOS s využitím yumu

Pro distribuce využívající správce balíčků yum můžete Azure CLI 2.0 nainstalovat prostřednictvím yum.

Poznámka

Pokud chcete použít rozhraní příkazového řádku, vaše distribuce musí podporovat Python 2.7.x nebo Python 3.x.

 1. Naimportujte klíč úložiště Microsoftu:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Vytvořte informace místního úložiště azure-cli:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/yum.repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Aktualizujte index balíčku yum a instalujte:

  yum check-update
  sudo yum install azure-cli
  
 4. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Instalace v openSUSE a SLE s využitím zypperu

Pro distribuce využívající správce balíčků zypper můžete Azure CLI 2.0 nainstalovat prostřednictvím zypper.

Poznámka

Pokud chcete použít rozhraní příkazového řádku, vaše distribuce musí podporovat Python 2.7.x nebo Python 3.x.

 1. Naimportujte klíč úložiště Microsoftu:

  sudo rpm --import https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc
  
 2. Vytvořte informace místního úložiště azure-cli:

  sudo sh -c 'echo -e "[azure-cli]\nname=Azure CLI\nbaseurl=https://packages.microsoft.com/yumrepos/azure-cli\nenabled=1\ntype=rpm-md\ngpgcheck=1\ngpgkey=https://packages.microsoft.com/keys/microsoft.asc" > /etc/zypp/repos.d/azure-cli.repo'
  
 3. Aktualizujte index balíčku zypper a instalujte:

  sudo zypper refresh
  sudo zypper install azure-cli
  
 4. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Instalace pomocí Dockeru

Udržujeme image Dockeru s předkonfigurovaným Azure CLI 2.0.

Nainstalujte CLI pomocí docker run.

docker run azuresdk/azure-cli-python:<version>

Podívejte se na naše značky pro Docker, kde najdete dostupné verze.

Rozhraní příkazového řádku je v imagi nainstalované jako příkaz az v /usr/local/bin.

Poznámka

Pokud chcete převzít klíče SSH z vašeho uživatelského prostředí, pomocí příkazu -v ${HOME}:/root můžete připojit adresář $HOME jako /root.

docker run -v ${HOME}:/root azuresdk/azure-cli-python:<version>

Instalace v Linuxu bez správce balíčků

Doporučuje se nainstalovat CLI s využitím správce balíčků, pokud je to možné. Pokud nechcete přidávat úložiště Microsoftu nebo pracujete s distribucí, pro kterou není k dispozici příslušný balíček, můžete rozhraní příkazového řádku nainstalovat ručně.

 1. V závislosti na vaší distribuci Linuxu nainstalujte příslušné požadované součásti.

  Platform       | Prerequisites
  ----------------------|---------------------------------------------
  Ubuntu 15.10 or 16.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Ubuntu 12.04 or 14.04 | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  Debian 8       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev build-essential
  Debian 7       | sudo apt-get update && sudo apt-get install -y python libssl-dev libffi-dev python-dev
  CentOS 7.1 or 7.2   | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  RedHat 7.2      | sudo yum check-update; sudo yum install -y gcc python libffi-devel python-devel openssl-devel
  SUSE OpenSUSE 13.2  | sudo zypper refresh && sudo zypper --non-interactive install curl gcc python python-xml libffi-devel python-devel openssl-devel
  

Pokud vaše distribuce není uvedená výše, musíte nainstalovat Python 2.7 nebo novější, libffi a OpenSSL.

 1. Nainstalujte CLI pomocí curl.

  curl -L https://aka.ms/InstallAzureCli | bash
  
 2. Možná bude nutné restartovat prostředí, aby se některé změny projevily.

  exec -l $SHELL
  
 3. Spusťte CLI z příkazového řádku pomocí příkazu az.

Řešení potíží

Pokud při instalaci rozhraní příkazového řádku narazíte na problém, zkontrolujte tuto část, jestli je tady váš konkrétní případ popsán zobrazíte. Pokud ne, založte prosím problém na Githubu.

curl – chyba Object Moved (Objekt byl přesunut)

Pokud se curl zobrazí chybu související s parametrem -L nebo chybovou zprávu obsahující text „Object Moved“ (Objekt byl přesunut), zkuste místo přesměrování aka.ms použít úplnou adresu URL:

curl https://azurecliprod.blob.core.windows.net/install | bash

Příkaz az se nenašel

Možná budete muset vymazat mezipaměť příkazu hash ve vašem prostředí. Spusťte

hash -r

a podívejte se, jestli se problém vyřeší.

Odinstalace verzí CLI 1.x

Pokud máte v systému dostupnou dřívější verzi CLI 1.x, můžete ji odinstalovat na základě typu použité instalace.

Odinstalace pomocí npm

Starší CLI odeberte pomocí npm uninstall.

npm uninstall -g azure-cli

Odinstalace pomocí distribuovatelné součásti

Pokud jste k instalaci použili instalační program rozhraní příkazového řádku Azure (MSI) nebo balíček pro macOS, k odebrání instalace použijte stejný nástroj.

Odinstalace pomocí Dockeru

Pokud jste nainstalovali image Dockeru pro použití dřívější verze CLI, tuto image a všechny přidružené kontejnery odeberte. Kontejnery potom můžete vytvořit znovu po dokončení instalace nové image Dockeru, jak je popsáno v pokynech pro instalaci.

docker rmi -f microsoft/azure-cli

Aktualizace rozhraní příkazového řádku

Pokud chcete aktualizovat rozhraní příkazového řádku Azure, použijte stejnou metodu, kterou jste použili k jeho instalaci.

Aktualizace pomocí Homebrew

 1. Pokud jste dříve instalovali ručně, postupujte podle pokynů pro instalaci pomocí Homebrew.

 2. Aktualizujte informace vašeho místního úložiště Homebrew.

  brew update
  
 3. Upgradujte nainstalované balíčky.

  brew upgrade
  

Aktualizace pomocí MSI

Znovu spusťte instalační program rozhraní příkazového řádku Azure (MSI).

Aktualizace pomocí apt-get

K aktualizaci balíčku CLI použijte apt-get upgrade.

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Poznámka

Provede se upgrade všech balíčků nainstalovaných v systému, u kterých nedošlo ke změně závislosti. Pokud chcete upgradovat jenom CLI, použijte apt-get install.

sudo apt-get update && sudo apt-get install --only-upgrade -y azure-cli

Aktualizace pomocí Dockeru

 1. K aktualizaci místní image použijte docker pull.

  docker pull azuresdk/azure-cli-python
  
 2. Zjistěte, které kontejnery tuto image CLI aktuálně používají.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  

Poznámka

Pokud jste nainstalovali specifickou verzi image, musíte za název image přidat :<version>.

 1. Zastavte tyto kontejnery a vytvořte je znovu.

  docker stop inspiring_benz
  docker rm inspiring_benz
  docker run azuresdk/azure-cli-python
  

Ruční aktualizace

Při aktualizaci postupujte podle pokynů pro ruční instalaci pro macOS nebo Linux.

Odinstalace

Pokud se rozhodnete odinstalovat CLI, bude nám líto, že odcházíte. K odinstalaci byste měli použít stejnou metodu, kterou jste použili k instalaci CLI.

Odinstalace pomocí Homebrew

Odinstalujte balíček azure-cli.

brew uninstall azure-cli

Odinstalace pomocí MSI

Spusťte MSI znovu a vyberte možnost odinstalace.

Odinstalace pomocí apt-get

Odinstalace s využitím apt-get remove:

sudo apt-get remove -y azure-cli

Odinstalace pomocí Dockeru

Pokud jste nainstalovali image Dockeru, musíte odebrat všechny kontejnery, ve kterých je spuštěná, a potom odstranit místní image.

 1. Zjistěte, ve kterých kontejnerech je spuštěná image azure-cli.

  docker container ls -a --filter 'ancestor=azuresdk/azure-cli-python'
  
  CONTAINER ID    IMAGE               COMMAND       CREATED       STATUS            PORTS        NAMES
  34a868beb2ab    azuresdk/azure-cli-python:latest   "/bin/sh -c bash"  8 minutes ago    Exited (0) 8 minutes ago            inspiring_benz
  
 2. Odstraňte všechny kontejnery s imagí CLI.

  docker rm 34a868beb2ab
  
 3. Odeberte image CLI nainstalovanou místně.

  docker rmi azuresdk/azure-cli-python
  

Poznámka

Pokud jste nainstalovali specifickou verzi image, musíte za název image přidat :<version>.

Ruční odinstalace

Pokud jste k instalaci rozhraní příkazového řádku použili skript ze stránky https://aka.ms/InstallAzureCli, můžete ho odinstalovat následujícím způsobem.

 1. Odeberte nainstalované soubory.

  rm -r <install location>/lib/azure-cli
  rm <install location>/bin/az
  
 2. V souboru <install location>/.bash_profile odstraňte řádek <install location>/lib/azure-cli/az.completion.

 3. Pokud vaše prostředí používá mezipaměť příkazů, načtěte ji znovu.

  hash -r
  

Poznámka

Výchozí umístění instalace je /Users/<username>.

Hlášení potíží s CLI a poskytnutí zpětné vazby

Pokud v nástroji narazíte na jakékoli chyby, založte problém v části Issues (Problémy) našeho úložiště GitHub. Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu z příkazového řádku, použijte příkaz az feedback.