Dokumentace pro Cloud App SecurityCloud App Security Documentation

Pomocí Cloud App Security zajistíte pro své cloudové aplikace zabezpečení, které odpovídá potřebám velkých firem.Provide enterprise-grade security for your cloud apps with Cloud App Security. Ať již v cloudu jste nebo ne, vaši zaměstnanci tam jsou.Whether or not you’re in the cloud, your employees are. Přeneste zabezpečení ze svých místních systémů do cloudových aplikací – schválených i neschválených – a získejte hlubší vhled, komplexní kontrolní mechanismy a lepší ochranu proti hrozbám pro cloudové zabezpečení.Bring the security of your on-premises systems to your cloud applications—both approved and unapproved—for deeper visibility, comprehensive controls, and enhanced protection against cloud security issues.


KoupitBuy now