Configuration Manager – nástrojeConfiguration Manager Tools

Platí pro: System Center Configuration Manager (Current Branch)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Mezi nástroje Configuration Manager patří klientské a serverové nástroje.The Configuration Manager tools include client-based and server-based tools. Tyto nástroje vám pomůžou při podpoře a odstraňování potíží s infrastrukturou Configuration Manager.Use these tools to help support and troubleshoot your Configuration Manager infrastructure.

Od verze Configuration Manager 1806 jsou tyto nástroje součástí složky CD.Latest\SMSSETUP\Tools na serveru lokality.Starting in Configuration Manager version 1806, these tools are included in the CD.Latest\SMSSETUP\Tools folder on the site server. Není nutná žádná další instalace.No further installation is required. Použijte tyto verze nástrojů s Configuration Manager verze 1806 a novější.Use these versions of the tools with Configuration Manager version 1806 and later.

Všechny operační systémy Windows uvedené jako Podporovaní klienti v podporovaných operačních systémech pro klienty a zařízení se podporují pro použití s těmito nástroji.All Windows operating systems listed as supported clients in Supported operating systems for clients and devices are supported for use with these tools.

Poznámka

Produkt System Center 2012 R2 Configuration Manager Toolkit je stále k dispozici na webu služby Stažení softwaru.The System Center 2012 R2 Configuration Manager Toolkit is still available from the Microsoft Download Center. Pro Configuration Manager verze 1806 a novější použijte verze nástrojů na disku CD-ROM. Poslední složka na serveru lokality.For Configuration Manager version 1806 and later, use the versions of the tools in the CD.Latest folder on the site server. Některé nástroje byly dříve v sadě nástrojů, ale nejsou součástí verze 1806.Some tools were formerly in the toolkit but not included in version 1806. Tyto starší nástroje již nejsou podporovány.These legacy tools are no longer supported.

Nástroje klientaClient tools

Poznámka

Složka ClientTools zahrnuje také soubor Microsoft. Diagnostics. Tracing. EventSource. dll.The ClientTools folder also includes the file Microsoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll. Tato knihovna vyžaduje několik nástrojů klienta.Several client tools require this library. Nemůžete ho přímo použít.You can't directly use it.

Nástroje serveruServer tools

Poznámka

Složka ServerTools obsahuje také následující soubory:The ServerTools folder also includes the following files:

  • AdminUI. WqlQueryEngine. dllAdminUI.WqlQueryEngine.dll
  • Microsoft. ConfigurationManagement. ManagementProvider. dllMicrosoft.ConfigurationManagement.ManagementProvider.dll
  • Microsoft. Diagnostics. Tracing. EventSource. dllMicrosoft.Diagnostics.Tracing.EventSource.dll

Některé serverové nástroje vyžadují tyto knihovny.Several server tools require these libraries. Nemůžete je přímo použít.You can't directly use them.

Další nástroje a sady nástrojůOther tools and toolkits