Paralelní programování v jazyce Visual C++Parallel Programming in Visual C++

Visual C++ poskytuje následující technologie pro vytváření vícevláknových a paralelních programů, které zákazníci můžou využívat více jader a používá GPU pro běžné programování.Visual C++ provides the following technologies to help you create multi-threaded and parallel programs that take advantage of multiple cores and use the GPU for general purpose programming.

NázevTitle PopisDescription
Automatická paralelizace a automatická vektorizaceAuto-Parallelization and Auto-Vectorization Optimalizace kompilátoru, které urychlují kód.Compiler optimizations that speed up code.
Concurrency RuntimeConcurrency Runtime Třídy, které zjednodušují psaní programů, které používají datový nebo funkční paralelismus.Classes that simplify the writing of programs that use data parallelism or task parallelism.
C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism)C++ AMP (C++ Accelerated Massive Parallelism) Třídy, které umožňují použití moderních grafických procesorů pro běžné programování.Classes that enable the use of modern graphics processors for general purpose programming.
Podpora multithreadingu ve starším kódu (Visual C++)Multithreading Support for Older Code (Visual C++) Starší verze technologií, které mohou být užitečné pro starší aplikace.Older technologies that may be useful in older applications. U nových aplikací použijte modul Concurrency Runtime nebo C++ AMP.For new apps, use the Concurrency Runtime or C++ AMP.
OpenMPOpenMP Microsoft implementuje rozhraní API OpenMP.The Microsoft implementation of the OpenMP API.
Visual C++Visual C++ Tato část dokumentace obsahuje informace o většině funkcí jazyka Visual C++.This section of the documentation contains information about most of the features of Visual C++.