Desktopové aplikace Windows (C++)Windows Desktop Applications (C++)

Tato část popisuje, jak vytvářet aplikace klasické pracovní plochy jazyka C++, na kterých běží v okně.This section discusses how to create C++ desktop applications that run in a window.

Tip

Pro Windows 10 můžete použít Desktop App Converter Pokud chcete zabalit desktopové aplikace pro nasazení přes Microsoft Store.For Windows 10, you can use the Desktop App Converter to package your existing desktop application for deployment through the Microsoft Store. Další informace najdete v tématu pomocí modulu Runtime Visual C++ v projektu Centennial a přeneste svoje aplikace klasické pracovní plochy pro Universal Windows platformy (UPW) s přemostění na Desktop.For more information, see Using Visual C++ Runtime in Centennial project and Bring your desktop app to the Universal Windows Platform (UWP) with the Desktop Bridge.

PožadavkyPrerequisites

Tato témata se předpokládá, že chápete základy jazyka C++.These topics assume that you understand the fundamentals of the C++ language.

V tomto oddíluIn This Section

Viz takéSee Also

Visual C++ v sadě Visual StudioVisual C++ in Visual Studio