Nastavení oblasti datového centra pro místní bránu dat

Během instalace místní brány dat můžete nastavit oblast datového centra používaného bránou.

Pokud jste se zaregistrovali pro Power BI nebo Office 365, oblast datového centra je ve výchozím nastavení oblastí klienta registrované služby. V opačném případě může být oblast datového centra oblastí Azure, které je vám nejblíž.

Oblast datového centra místní brány dat

Poznámka

V případě suverénních cloudů v současné době podporujeme pouze instalaci bran ve výchozí oblasti PowerBI vašeho klienta. Výběr oblasti v instalačním programu je podporován pouze pro veřejný cloud.

Obnovení, migrace nebo převzetí brány v oblasti, která není výchozí

Pokud chcete obnovit, migrovat nebo převzít bránu v oblasti, která není výchozí oblastí Power BI:

Nastavení oblasti datového centra brány po instalaci

Aktuální oblasti datového centra

Chcete-li najít aktuální oblast datového centra po instalaci brány:

  1. Otevřete aplikaci místní datové brány a přihlaste se ke svému účtu.

  2. Na akrtě Stav se zobrazí oblast vašeho datového centra v sekci Logic Apps, Azure Analysis Services.

    Karta Stav zvýrazňující aktuální oblast datového centra

Další informace o nastavení oblasti datového centra pro vaše zdroje najdete v tomto videu.

Další kroky

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).