Řešení problémů s místní bránou dat

Tento článek popisuje některé běžné problémy spojené s používáním místní brány dat.

Poznámka

Pokud narazíte na problém, který zde není uveden, vytvořte lístek podpory pro konkrétní cloudovou službu, která provozuje bránu.

Aktualizace na nejnovější verzi

Obecně je vhodné ověřit, jestli používáte podporovanou verzi. Každý měsíc vydáváme novou aktualizaci místní brány dat. V současné době společnost Microsoft aktivně podporuje pouze posledních šest vydání místní brány dat. Pokud máte problémy s používanou verzí, zkuste upgradovat na nejnovější verzi, protože váš problém mohl být vyřešen v nejnovější verzi.

Nekonzistentní verze mezi členy brány v clusteru

Udržujte synchronizované verze členů brány v clusteru. Stejné verze v clusteru pomáhají předcházet neočekávaným selháním aktualizace. K těmto selháním aktualizace může dojít, protože člen brány, na který je směrován konkrétní dotaz, nemusí být schopen jej provést kvůli nižší verzi.

Odstraňování běžných problémů s instalací

Zde je několik běžných problémů s instalací a řešení, která pomohla jiným zákazníkům.

Chyba: Přidání uživatele do skupiny se nepovedlo. (-2147463168 PBIEgwService Performance Log Users)

Tato chyba se může zobrazit, pokud se pokoušíte bránu nainstalovat na řadič domény. Nasazení na řadič domény není podporováno. Bránu musíte nasadit na počítač, který není řadičem domény.

Zastaralý antivirový software

K selhání instalace může dojít, když je v počítači zastaralý antivirový software. Můžete aktualizovat instalaci antiviru nebo antivir vypnout jenom na dobu instalace brány. Po dokončení instalace znovu aktivujte antivirový software.

Stejná nebo starší verze brány

Pokud se pokusíte nainstalovat stejnou verzi nebo předchozí verzi brány ve srovnání s tou, kterou již máte, můžete narazit na následující chybu.

Chyba instalace brány

Řešení potíží s konfigurací

Brána firewall nebo proxy server

Chcete-li otestovat, zda má brána přístup ke všem požadovaným portům, spusťte test síťových portů. Výsledky testu jsou buď „Dokončeno (úspěšně)“ nebo „Dokončeno (selhání, viz poslední výsledky testu)“. Pokud byl test úspěšný, brána se úspěšně připojila ke všem požadovaným portům. Pokud test selhal, tak vaše síťové prostředí mohlo tyto požadované porty a servery blokovat.

Informace o poskytování údajů o proxy serveru pro bránu najdete v tématu Konfigurace nastavení proxy serveru pro místní bránu dat.

Brána firewall může také blokovat připojení služby Azure Service Bus k datovým centrům Azure. Pokud se jedná o tento případ, odblokujte IP adresy vaší oblasti pro tato datová centra. Seznam IP adres pro Azure najdete na této webové stránce. Chcete-li najít aktuální oblast datového centra, ve které se nacházíte, viz Nastavení oblasti datového centra.

Ověřování u proxy serveru

Váš proxy server může vyžadovat ověření od účtu uživatele domény. Brána ve výchozím nastavení používá identifikátor SID služby pro uživatele přihlášení služby Windows. Vyřešit tuto situaci může změna uživatele přihlášení na uživatele domény. Další informace najdete v tématu Změna účtu služby brány na uživatele domény.

Váš proxy server povoluje provoz jenom přes porty 80 a 443

Některé proxy servery omezují provoz jenom na porty 80 a 443. Komunikace se službou Azure Service Bus probíhá ve výchozím nastavení přes jiné porty než 443.

Můžete přinutit bránu komunikovat se službou Azure Service Bus s použitím protokolu HTTPS namísto přímého propojení TCP.

Časté chyby

Chyba: Nepovedlo se vytvořit bránu. Zkusit znovu.

Tuto chybu mohou způsobit problémy s konfigurací proxy serveru. Protokol brány poskytuje další podrobnosti pro řešení potíží. Další informace viz Konfigurace nastavení serveru proxy pro místní bránu dat.

Chyba: Služba Power BI ohlásila, že místní brána je nedostupná. Restartujte bránu a zkuste to znovu.

V závěru konfigurace se služba Power BI volá znovu, aby se brána ověřila. Služba Power BI nehlásí, že je brána aktivní. Restartování této služby Windows by mohlo obnovit úspěšnou komunikaci. Chcete-li získat další podrobnosti, shromažďujte a kontrolujte protokoly, jak je popsáno v následující části.

Nástroje pro odstraňování problémů

Shromažďování protokolů z aplikace místní brány dat

Pro bránu můžete shromažďovat několik protokolů – a s protokoly byste měli vždy začít. Nejjednodušší způsob, jak shromažďovat protokoly po instalaci brány, je přes aplikaci místní brány dat. V místní bráně dat vyberte možnost Diagnostika a poté vyberte odkaz Exportovat protokoly, jak ukazuje následující obrázek.

Protokoly aplikace místní brány dat

Tento soubor je uložen do složky ODGLogs na ploše Windows ve formátu ZIP.

Protokoly událostí

Chcete-li najít protokoly událostí pro službu místní brány dat, následujte tyto kroky:

  1. V počítači s instalovanou bránou otevřete Prohlížeč událostí.

  2. Rozbalte položku Prohlížeč událostí > Protokoly aplikací a služeb.

  3. Vyberte Služba místní brány dat.

Protokoly událostí místní brány dat

Další kroky