_dispProjectsEvents_SinkHelper.ItemRenamed(Project, String) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

Toto rozhraní API podporuje produktovou infrastrukturu a není určené k použití přímo z uživatelského kódu.

public:
 override void ItemRenamed(EnvDTE::Project ^ A_1, System::String ^ A_2);
public:
 override void ItemRenamed(EnvDTE::Project ^ A_1, Platform::String ^ A_2);
 override void ItemRenamed(EnvDTE::Project const & A_1, std::wstring const & A_2);
public override void ItemRenamed (EnvDTE.Project A_1, string A_2);
abstract member ItemRenamed : EnvDTE.Project * string -> unit
override this.ItemRenamed : EnvDTE.Project * string -> unit
Public Overrides Sub ItemRenamed (A_1 As Project, A_2 As String)

Parametry

A_1
Project
A_2
String

Implementuje

Platí pro