CodeElements.Item(Object) Metoda

Definice

Vrátí CodeElement objekt v CodeElements kolekci.

public:
 EnvDTE::CodeElement ^ Item(System::Object ^ index);
public:
 EnvDTE::CodeElement ^ Item(Platform::Object ^ index);
EnvDTE::CodeElement Item(winrt::Windows::Foundation::IInspectable const & index);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(0)]
public EnvDTE.CodeElement Item (object index);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(0)>]
abstract member Item : obj -> EnvDTE.CodeElement
Public Function Item (index As Object) As CodeElement

Parametry

index
Object

Povinná hodnota. Index CodeElement objektu, který se má vrátit

Návraty

CodeElement

CodeElementObjekt.

Atributy

Poznámky

ItemMetoda vyvolá ArgumentException výjimku, pokud kolekce nemůže najít objekt, který odpovídá hodnotě indexu.

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).

Platí pro