CodeElements.Parent Vlastnost

Definice

Získá bezprostřední nadřazený objekt CodeElements kolekce.

public:
 property System::Object ^ Parent { System::Object ^ get(); };
public:
 property Platform::Object ^ Parent { Platform::Object ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(2)]
public object Parent { [System.Runtime.InteropServices.DispId(2)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(2)>]
member this.Parent : obj
Public ReadOnly Property Parent As Object

Hodnota vlastnosti

Object

Nadřazený objekt.

Atributy

Poznámky

ParentVlastnost vrací okamžitou nadřazenou CodeElements kolekci.

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).

Platí pro