CodeModelLanguageConstants.vsCMLanguageVB Pole

Definice

Visual Basic konstanta.

public: System::String ^ vsCMLanguageVB;
std::wstring vsCMLanguageVB;
public const string vsCMLanguageVB;
val mutable vsCMLanguageVB : string
Public Const vsCMLanguageVB As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).

Platí pro