CodeModelLanguageConstants.vsCMLanguageVC Pole

Definice

Visual C++ konstanta.

public: System::String ^ vsCMLanguageVC;
std::wstring vsCMLanguageVC;
public const string vsCMLanguageVC;
val mutable vsCMLanguageVC : string
Public Const vsCMLanguageVC As String 

Hodnota pole

String

Poznámky

Poznámka

Hodnoty prvků modelu kódu, jako jsou třídy, struktury, funkce, atributy, delegáti a tak dále, mohou být po provedení určitých druhů úprav nedeterministické, což znamená, že jejich hodnoty nelze spoléhat na to, že jejich hodnoty nelze spoléhat na Always. Další informace naleznete v části hodnoty prvků modelu kódu se mohou měnit v zjišťování kódu pomocí modelu kódu (Visual Basic).

Platí pro