ObjectExtenders.GetLocalizedExtenderName(String, String) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti MicrosoftMicrosoft Internal Use Only.

public:
 System::String ^ GetLocalizedExtenderName(System::String ^ ExtenderCATID, System::String ^ ExtenderName);
public:
 Platform::String ^ GetLocalizedExtenderName(Platform::String ^ ExtenderCATID, Platform::String ^ ExtenderName);
std::wstring GetLocalizedExtenderName(std::wstring const & ExtenderCATID, std::wstring const & ExtenderName);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(8)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)]
public string GetLocalizedExtenderName (string ExtenderCATID, string ExtenderName);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(8)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(64)>]
abstract member GetLocalizedExtenderName : string * string -> string
Public Function GetLocalizedExtenderName (ExtenderCATID As String, ExtenderName As String) As String

Parametry

ExtenderCATID
String

CATID zařízení.The CATID of the extender.

ExtenderName
String

Název zařízení.The name of the extender.

Návraty

String

Lokalizovaný název zařízení.The localized name of the extender.

Atributy

Platí pro