Project.ExtenderCATID Vlastnost

Definice

Získá ID kategorie rozšiřujícího objektu (CATID) pro objekt.

public:
 property System::String ^ ExtenderCATID { System::String ^ get(); };
public:
 property Platform::String ^ ExtenderCATID { Platform::String ^ get(); };
[System.Runtime.InteropServices.DispId(208)]
public string ExtenderCATID { [System.Runtime.InteropServices.DispId(208)] [System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)] get; }
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(208)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.DispId(208)>]
[<get: System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(1024)>]
member this.ExtenderCATID : string
Public ReadOnly Property ExtenderCATID As String

Hodnota vlastnosti

String

Řetězec představující CATID objektu ve formátu GUID.

Atributy

Poznámky

Poznámka

Project.ExtenderCATID pro Visual Basic objekt projektu se liší od Project.ExtenderCATID pro Visual C++ objekt projektu.

Platí pro