vsCMElement Výčet

Definice

Určuje typ prvku kódu.Indicates the type of code element.

public enum class vsCMElement
public enum class vsCMElement
enum vsCMElement
public enum vsCMElement
type vsCMElement = 
Public Enum vsCMElement
Dědičnost
vsCMElement

Pole

vsCMElementAssignmentStmt 16

Element příkazu přiřazení.An assignment statement element.

vsCMElementAttribute 7

Prvek atributu.An attribute element.

vsCMElementClass 1

Element třídy.A class element.

vsCMElementDeclareDecl 24

Deklarující prvek deklarace.A declare declaration element.

vsCMElementDefineStmt 25

Element definujícího příkazu.A define statement element.

vsCMElementDelegate 9

Prvek delegáta.A delegate element.

vsCMElementEnum 10

Enumerátorový prvek.An enumerator element.

vsCMElementEvent 38

Prvek události.An event element.

vsCMElementEventsDeclaration 22

Element deklarace událostí.An events declaration element.

vsCMElementFunction 2

Prvek funkce.A function element.

vsCMElementFunctionInvokeStmt 14

Funkce vyvolávající element příkazu.A function invoke statement element.

vsCMElementIDLCoClass 33

Element spolutřídy IDL.An IDL co-class element.

vsCMElementIDLImport 31

Prvek importu IDL.An IDL import element.

vsCMElementIDLImportLib 32

Prvek knihovny importu IDL.An IDL import library element.

vsCMElementIDLLibrary 34

Element knihovny IDL.An IDL library element.

vsCMElementImplementsStmt 18

Element příkazu Implements.An implements statement element.

vsCMElementImportStmt 35

Element příkazu import.An import statement element.

vsCMElementIncludeStmt 27

Element příkazu include.An include statement element.

vsCMElementInheritsStmt 17

Element příkazu Inherits.An inherits statement element.

vsCMElementInterface 8

Prvek rozhraní.An interface element.

vsCMElementLocalDeclStmt 13

Prvek příkazu místní deklarace.A local declaration statement element.

vsCMElementMacro 29

Prvek makra.A macro element.

vsCMElementMap 30

Prvek mapy.A map element.

vsCMElementMapEntry 36

Prvek položky mapy.A map entry element.

vsCMElementModule 39

Prvek modulu.A module element.

vsCMElementNamespace 5

Element Namespace.A namespace element.

vsCMElementOptionStmt 19

Element příkazu možnosti.An option statement element.

vsCMElementOther 0

Prvek, který není v seznamu.An element not in the list.

vsCMElementParameter 6

Prvek parametru.A parameter element.

vsCMElementProperty 4

Element vlastnosti.A property element.

vsCMElementPropertySetStmt 15

Prvek příkazu sady vlastností.A property set statement element.

vsCMElementStruct 11

Prvek struktury.A structure element.

vsCMElementTypeDef 26

Element definice typu.A type definition element.

vsCMElementUDTDecl 23

Uživatelsky definovaný typ deklarace elementu.A user-defined type declaration element.

vsCMElementUnion 12

Sjednocený element.A union element.

vsCMElementUsingStmt 28

Element using příkazu.A using statement element.

vsCMElementVariable 3

Prvek proměnné.A variable element.

vsCMElementVBAttributeGroup 21

Prvek skupiny atributů VB.A VB attribute group element.

vsCMElementVBAttributeStmt 20

Element příkazu atributů VB.A VB attributes statement element.

vsCMElementVCBase 37

Základní prvek VC.A VC base element.

Platí pro