vsCMPart Výčet

Definice

Představuje část konstrukce kódu.

public enum class vsCMPart
public enum class vsCMPart
enum vsCMPart
public enum vsCMPart
type vsCMPart = 
Public Enum vsCMPart
Dědičnost
vsCMPart

Pole

vsCMPartAttributes 2

Atributy, které se vztahují na konstrukci kódu, mínus oddělovače atributů.

vsCMPartAttributesWithDelimiter 68

Použitelné atributy a oddělovače atributů.

vsCMPartBody 16

Tělo konstrukce kódu, mínus oddělovače těla.

vsCMPartBodyWithDelimiter 80

Tělo konstrukce kódu a jeho oddělovače.

vsCMPartHeader 4

Hlavička konstrukce kódu.

vsCMPartHeaderWithAttributes 6

Záhlaví a jeho atributy konstrukce kódu.

vsCMPartName 1

Název konstrukce kódu.

vsCMPartNavigate 32

Umístění ve zdrojovém kódu, ke kterému se přesune kurzor při dvojitém kliknutí na prvek v zobrazení tříd.

vsCMPartWhole 8

Celá konstrukce kódu.

vsCMPartWholeWithAttributes 10

Celý konstruktor kódu a jeho atributy.

Platí pro