Window.Attach(Int32) Metoda

Definice

Pouze pro interní použití společnosti Microsoft

public:
 void Attach(int lWindowHandle);
public:
 void Attach(int lWindowHandle);
void Attach(int lWindowHandle);
[System.Runtime.InteropServices.DispId(119)]
[System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(65)]
public void Attach (int lWindowHandle);
[<System.Runtime.InteropServices.DispId(119)>]
[<System.Runtime.InteropServices.TypeLibFunc(65)>]
abstract member Attach : int -> unit
Public Sub Attach (lWindowHandle As Integer)

Parametry

lWindowHandle
Int32

Popisovač okna.

Atributy

Platí pro