ICookieAuthenticationEvents.SigningIn(CookieSigningInContext) Metoda

Definice

Volá se, když koncový bod zadal informace pro přihlášení, než se převede na soubor cookie. Implementací této metody mohou být změněny deklarace identity a další informace, které se nacházejí do lístku.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ SigningIn(Microsoft::AspNetCore::Authentication::Cookies::CookieSigningInContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task SigningIn (Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningInContext context);
abstract member SigningIn : Microsoft.AspNetCore.Authentication.Cookies.CookieSigningInContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function SigningIn (context As CookieSigningInContext) As Task

Parametry

context
CookieSigningInContext

Obsahuje informace o přihlašovací relaci a uživateli ClaimsIdentity .

Návraty

Task

Platí pro