ITicketStore Rozhraní

Definice

To poskytuje abstraktní paměťové rozhraní, které zachovává informace o identitě na serveru, zatímco posílá klientovi jenom jednoduchý identifikátor klíče. To se nejčastěji používá ke zmírnění potíží s serializací velkých identit do souborů cookie.

public interface class ITicketStore
public interface ITicketStore
type ITicketStore = interface
Public Interface ITicketStore

Metody

RemoveAsync(String)

Odeberte identitu přidruženou k danému klíči.

RenewAsync(String, AuthenticationTicket)

Oznamuje úložišti, že by měla být daná identita aktualizována.

RetrieveAsync(String)

Načte identitu z úložiště pro daný klíč.

StoreAsync(AuthenticationTicket)

Uložte lístek identity a vraťte přidružený klíč.

Platí pro