ISecureDataFormat<TData> Rozhraní

Definice

Kontrakt pro zabezpečení dat.

generic <typename TData>
public interface class ISecureDataFormat
public interface ISecureDataFormat<TData>
type ISecureDataFormat<'Data> = interface
Public Interface ISecureDataFormat(Of TData)

Parametry typu

TData

Typ dat, která se mají chránit.

Odvozené

Metody

Protect(TData)

Chrání zadaný data .

Protect(TData, String)

Chrání zadaný parametr data purpose .

Unprotect(String)

Odemknout zadané protectedText .

Unprotect(String, String)

Odchrání zadaný protectedText pomocí zadaného purpose .

Platí pro