Microsoft.AspNetCore.Authentication.OAuth Obor názvů

Obsahuje typy, které umožňují podporu ověřování založeného na protokolu OAuth.

Třídy

OAuthChallengeProperties

AuthenticationProperties pro výzvu OAuth.

OAuthCodeExchangeContext

Obsahuje informace, které slouží k provedení výměny kódu.

OAuthConstants

Konstanty použité v protokolu OAuth

OAuthCreatingTicketContext

Obsahuje informace o přihlašovací relaci a uživateli ClaimsIdentity .

OAuthDefaults

Výchozí nastavení pro ověřování OAuth.

OAuthEvents

Výchozí implementace.

OAuthHandler<TOptions>

Obslužná rutina ověřování podporující OAuth.

OAuthMiddleware<TOptions>

ASP.NET Core middleware pro ověřování uživatelů pomocí služeb OAuth.

OAuthOptions

Možnosti konfigurace OAuth.

OAuthRedirectToAuthorizationContext

Kontext předaný, když některý z okolností způsobí přesměrování na autorizaci koncového bodu v middlewaru.

OAuthTokenResponse

Odpověď od poskytovatele žádosti o token OAuth.

Rozhraní

IOAuthEvents

Určuje metody zpětného volání, které OAuthMiddleware<TOptions> vyvolává možnost Povolit vývojářům kontrolu nad procesem ověřování.

Poznámky

Další informace o použití ověřování na základě protokolu OAuth najdete v tématu ověřování na Facebooku, Google a externím poskytovateli v ASP.NET Core.