IAuthorizationHandler.HandleAsync(AuthorizationHandlerContext) Metoda

Definice

Provede rozhodnutí, pokud je povolená autorizace.

public:
 System::Threading::Tasks::Task ^ HandleAsync(Microsoft::AspNetCore::Authorization::AuthorizationHandlerContext ^ context);
public System.Threading.Tasks.Task HandleAsync (Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationHandlerContext context);
abstract member HandleAsync : Microsoft.AspNetCore.Authorization.AuthorizationHandlerContext -> System.Threading.Tasks.Task
Public Function HandleAsync (context As AuthorizationHandlerContext) As Task

Parametry

context
AuthorizationHandlerContext

Informace o autorizaci.

Návraty

Task

Platí pro