MapWhenMiddleware Třída

Definice

Představuje middleware, který spouští kanál dílčí žádosti při shodě daného predikátu.

public ref class MapWhenMiddleware
public class MapWhenMiddleware
type MapWhenMiddleware = class
Public Class MapWhenMiddleware
Dědičnost
MapWhenMiddleware

Konstruktory

MapWhenMiddleware(RequestDelegate, MapWhenOptions)

Vytvoří novou instanci položky MapWhenMiddleware.

Metody

Invoke(HttpContext)

Spustí middleware.

Platí pro