MapWhenOptions Třída

Definice

Možnosti pro MapWhenMiddleware .

public ref class MapWhenOptions
public class MapWhenOptions
type MapWhenOptions = class
Public Class MapWhenOptions
Dědičnost
MapWhenOptions

Konstruktory

MapWhenOptions()

Vlastnosti

Branch

Větev pořízena pro kladnou shodu.

Predicate

Zpětné volání uživatele, které určuje, zda má být větev provedena.

Platí pro