IISOptions Třída

Definice

Možnosti pro konfiguraci služby IIS mimo proces.

public ref class IISOptions
public class IISOptions
type IISOptions = class
Public Class IISOptions
Dědičnost
IISOptions

Konstruktory

IISOptions()

Vlastnosti

AuthenticationDescriptions

Další informace o typu ověřování, který je zpřístupněn pro aplikaci.

AuthenticationDisplayName

Nastaví zobrazovaný název, který se zobrazí uživatelům na přihlašovacích stránkách. Výchozí hodnota je null.

AutomaticAuthentication

Pokud je nastaveno na true, musí middleware nastavovat HttpContext. User. Pokud je hodnota false, middleware poskytne identitu pouze v případě, že AuthenticationScheme explicitně požaduje. Poznámka: aby to fungovalo, musí být ve službě IIS povolené taky ověřování systému Windows.

ForwardClientCertificate

Naplní ITLSConnectionFeature, pokud je k dispozici hlavička žádosti MS-ASPNETCORE-CLIENTCERT.

ForwardWindowsAuthentication

Pokud se skutečný middleware ověřování pokusí ověřit pomocí ověřování systému Windows v popisovači platformy, pokud nebude přidán middleware ověřování s hodnotou false

Platí pro