SessionMiddlewareExtensions Třída

Definice

Metody rozšíření pro přidání SessionMiddleware do aplikace

public ref class SessionMiddlewareExtensions abstract sealed
public static class SessionMiddlewareExtensions
type SessionMiddlewareExtensions = class
Public Module SessionMiddlewareExtensions
Dědičnost
SessionMiddlewareExtensions

Metody

UseSession(IApplicationBuilder)

Přidá SessionMiddleware k automatickému povolení stavu relace pro aplikaci.

UseSession(IApplicationBuilder, SessionOptions)

Přidá SessionMiddleware k automatickému povolení stavu relace pro aplikaci.

Platí pro