SpaPrerenderingExtensions Třída

Definice

Upozornění

Prerendering is no longer supported out of box

Metody rozšíření pro konfiguraci předvykreslování jedné stránky aplikace.

public ref class SpaPrerenderingExtensions abstract sealed
public static class SpaPrerenderingExtensions
[System.Obsolete("Prerendering is no longer supported out of box")]
public static class SpaPrerenderingExtensions
type SpaPrerenderingExtensions = class
[<System.Obsolete("Prerendering is no longer supported out of box")>]
type SpaPrerenderingExtensions = class
Public Module SpaPrerenderingExtensions
Dědičnost
SpaPrerenderingExtensions
Atributy

Metody

UseSpaPrerendering(ISpaBuilder, Action<SpaPrerenderingOptions>)
Zastaralé.

Povoluje middleware předvykreslování na straně serveru pro jednu stránku aplikace.

Platí pro